За контакт  

​​​

Европейски комитет на регионите
сграда Jacques Delors
ул. Belliard 99-101
B-1040 Брюксел
Тел.: +32 2 282 22 11
Факс: +32 2 282 23 25

Къде се намираме?
Ето ни на картата . А това е по-обща карта на района .

Достъп до сградите:

JDE, BvS, REM, VMA, B68, TRE

JDE, BvS, REM, VMA

B68, TRE

Имате въпроси, опасения или коментари? Свържете се с нас!

Enter the code shown in the image (Note: if you cannot read the code, just reload this page to generate a new one)
The fields indicated with an asterisk (*) are required