Una POWER

член на Съвета на графство Дун Лера/Ратдаун

 Una POWER

Политическа група

The Greens

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • немски
 • английски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

04.01.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Зелени

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • Председателски съвет
 • контактна група „Обединено кралство“
 • Ден на разширяването
 • Работна група „Зелен пакт“
 • Ирландска делегация
 • РГ „Труция“