Isilda Maria Prazeres GOMES

кмет на Портимао

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • английски
 • френски
 • португалски

Представлявана държава

Португалия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Седми мандат – Комисия NAT
 • Координатори на NAT
 • Португалска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Членство

 • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)
 • контактна група „Обединено кралство“