Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

кмет на Варшава

 Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

 • италиански
 • испански
 • полски
 • английски

Представлявана държава

Полша

Член на Европейския комитет на регионите от

25.11.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Координатори на Комисия ENVE
 • Работна група „Зелен пакт“

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Полска делегация