Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Член на регионална асамблея: член на Регионалния съвет на Централна Бохемия

 Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

  • чешки
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Чешка република

Член на Европейския комитет на регионите от

22.05.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Седми мандат – Комисия ECON
  • Координатори на Комисия ECON

Членство

  • Чешка делегация