Opinion Factsheet  

Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 97/2007
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 28/11/2007