Opinion Factsheet  

Forskningsinfrastruktur: Framtiden för det europeiska forskningsområdet ur ett regionalt och gränsöverskridande perspektiv

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 896/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 09/10/2019