Opinion Factsheet  

Reviderad förordning om transeuropeisk energiinfrastruktur anpassad till den gröna och digitala omställningen

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 722/2021
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 02/07/2021