Opinion Factsheet  

Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007-2012

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 68/2007
Rapporteur: 
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 28/11/2007