Opinion Factsheet  

En hållbar bioekonomi för Europa: En starkare koppling mellan ekonomin, samhället och miljön

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 6433/2018
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 26/06/2019