Opinion Factsheet  

En ren jord åt alla En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5736/2018
Rapporteur: 
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 27/06/2019