Opinion Factsheet  

Den inre marknaden, en samhällsvision och tjänster av allmänt intresse

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 56/2008
Rapporteur: 
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 12/02/2009