Opinion Factsheet  

Framtida statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden i EU

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5123/2021
Rapporteur: MILANA Guido
Commission: NAT
Status: Under preparation
Date: 28/04/2022
 
Share: