Opinion Factsheet  

Förnyelse av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4829/2019
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Under preparation
Date: 13/05/2020