Opinion Factsheet  

Demografiska förändringar: förslag om hur deras negativa effekter i EU:s regioner ska mätas och åtgärdas

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4647/2019
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020