Opinion Factsheet  

Kultur i en union som strävar efter mer: regionernas och städernas roll

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4646/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 11/02/2020