Opinion Factsheet  

Ändring av energieffektivitetsdirektivet för att uppfylla de nya klimatmålen för 2030

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4548/2021
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 28/04/2022
 
Share: