Opinion Factsheet  

Ett digitalt Europa för alla: att säkerställa smarta och inkluderande lösningar på fältet

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3332/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 09/10/2019