Opinion Factsheet  

Möjligheter och synergier i samband med en förebyggande anpassning till klimatförändringar i syfte att främja hållbarhet och livskvalitet i regioner och kommuner: vilka ramvillkor krävs för detta?

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3121/2020
Rapporteur: MARKKULA Markku
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 10/12/2020