Opinion Factsheet  

Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: en bedömning av den europeiska gröna given

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3120/2020
Rapporteur: GRYFFROY Andries
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 10/12/2020