Opinion Factsheet  

Mot en mer hållbar turism för EU:s städer och regioner

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 303/2020
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 10/12/2020