Opinion Factsheet  

Smarta städer: nya utmaningar för en rättvis övergång till klimatneutralitet. Hur kan målen för hållbar utveckling genomföras i det verkliga livet?

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2974/2019
Rapporteur: 
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 09/10/2019