Opinion Factsheet  

Jämställdhetsdimensionen i struktur- och sammanhållningsfonderna 20212027, med särskild tonvikt på utarbetandet av de operativa programmen

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2503/2021
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: COTER
Status: Under preparation
Date: 03/12/2021
 
Share: