Opinion Factsheet  

Rapport om hinder på den inre marknaden och handlingsplan för efterlevnad av inremarknadsreglerna

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2355/2020
Rapporteur: TRUSKOLASKI Tadeusz
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020