Opinion Factsheet  

Att öka lokala och regionala myndigheters administrativa kapacitet för att främja investeringar och strukturreformer 20212027

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2043/2019
Rapporteur: 
Commission: ECON
Status: Adopted
Date: 04/12/2019