Opinion Factsheet  

Järnvägssektorns potential att förverkliga EU:s politiska prioriteringar

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1939/2019
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 04/12/2019