Opinion Factsheet  

Att bygga upp ett klimatresilient Europa - den nya EU-strategin för klimatanpassning

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1903/2021
Rapporteur: MARKKULA Markku
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 02/07/2021