Andrea PUTZU

Ledamot, regionfullmäktige, Marche

 Andrea PUTZU

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • italienska
  • engelska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Marche

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

06.02.2023

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • Mellanregionala gruppen ”Adriatisk-joniska regionen”

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

  • Italienska delegationen