Marta AGUIRRE

Ledamot, kommunfullmäktige, Sigtuna

No photo available

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • svenska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Stockholm

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

30.01.2023

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Svenska delegationen