Torsten NIELSEN

Andra vice borgmästare, Viborg

 Torsten NIELSEN

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Danska delegationen