Bent GRAVERSEN

Ledamot, regionfullmäktige, Mittjylland

 Bent GRAVERSEN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • danska

Land som företräds

Danmark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Danska delegationen