Joško KLISOVIĆ

Ordförande, stadsfullmäktige, Zagreb

 Joško KLISOVIĆ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • kroatiska
  • engelska

Land som företräds

Kroatien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.05.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Kroatiska delegationen
  • Utvidgningsdagen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien