Rogério GOUVEIA

Ledamot med ansvar för finanser, regionregeringen, Madeira

 Rogério GOUVEIA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • portugisiska
  • engelska

Land som företräds

Portugal

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

12.04.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll