Huguette ZELLER

Ledamot, regionfullmäktige, Grand-Est

 Huguette ZELLER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.02.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen
  • MG Bilindustrins framtid