Dimitrios KAFANTARIS

Ledamot, kommunfullmäktige, Pylos-Nestoros

 Dimitrios KAFANTARIS

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • grekiska

Land som företräds

Grekland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

30.07.2021

Kontaktuppgifter

 
Innehåll