Piret RAMMUL

Ledamot, kommunfullmäktige, Kanepi

 Piret RAMMUL

Politisk grupp

Not Affiliated

Språk

  • estniska
  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Estland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

25.09.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll