Alske Rebekka FRETER

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Hamburgs delstatsparlament och stadsfullmäktige

 Alske Rebekka FRETER

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

25.09.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll