Dimitar ZDRAVKOV

Borgmästare, Sadovo

 Dimitar ZDRAVKOV

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • bulgariska
  • engelska

Land som företräds

Bulgarien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll