Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Brandenburgs delstatsparlament

 Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen