Vincent REDING

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Weiler-la-Tour

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • franska

Land som företräds

Luxemburg

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

01.02.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll