Klaas FOKKINGA

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Provinsfullmäktige, Frisland

 Klaas FOKKINGA

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Nederländerna

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

24.04.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll