Steven COENEGRACHTS

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Flamländska parlamentet

 Steven COENEGRACHTS

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Belgien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll