Koen VAN DEN HEUVEL

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Flamländska parlamentet

 Koen VAN DEN HEUVEL

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska
  • engelska
  • nederländska

Land som företräds

Belgien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Belgiska delegationen