Annette BERGBO

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Ålands lagting

 Annette BERGBO

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • svenska

Land som företräds

Finland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll