Piero Mauro ZANIN

Ordförande och ledamot, regionfullmäktige, Friuli-Venezia Giulia

 Piero Mauro ZANIN

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Land som företräds

Italien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter