Nikolaos VAFEIADIS

Ledamot, kommunfullmäktige, Aten

 Nikolaos VAFEIADIS

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Land som företräds

Grekland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

 
Innehåll