Siim SUURSILD

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Staden Pärnu

 Siim SUURSILD

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • engelska
  • finska
  • estniska

Land som företräds

Estland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Estniska delegationen