Patrik SCHWARCZ-KIEFER

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Distriktsfullmäktige, Baranya

 Patrik SCHWARCZ-KIEFER

Politisk grupp

Not Affiliated

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • tyska
  • italienska
  • ungerska

Land som företräds

Ungern

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Karpaterna
  • Ungerska delegationen