Marika SAAR

Ledamot, kommunfullmäktige, Elva

 Marika SAAR

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Land som företräds

Estland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll