Bertrand RINGOT

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunfullmäktige, Gravelines (departementet Nord)

 Bertrand RINGOT

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll